Πληροφορίες.


Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής.

Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής "Ερμής" είναι οι εξής:

1. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής παιδιών στους Β.Ν.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.

2. Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου αιτήσεων.

3. Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου γονέων και παιδιών.

4. Online μοριοποίηση των αιτούντων από τις επιτροπές (μελλοντικά).

5. Δημιουργία και προβολή τελικών πινάκων αξιολόγησης (μελλοντικά).


ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Μελέτη-Ανάπτυξη: Δρ. Γεώργιος Κυριακάκης